Časovi kineskog jezika

Iako na prvi pomen može da zazvuči neuobičajeno i čudno, postoji niz razloga zbog kojih smo uvrstili kineski u program našeg produženog boravka za školarce.

Učenje kineskog jezika razvija čitav niz kognitivnih sposobnosti koje se ne razvijaju u istoj meri učenjem drugih alfabetskih jezika. Stimulišu se različiti delovi mozga – ljudi koji su naučili kineski jezik koriste obe temporalne hemisfere i levu i desnu podjednako dok učenje, naprimer engleskog jezika, uključuje samo levu hemisferu.

Reči alfabetskih jezika imaju linearnu strukturu dok kineski karakteri imaju četvrtastu nelinearnu konfiguraciju. U procesu učenja alfabetskih jezika dominantna je leva, dok se učenje kineskih karaktera vezuje za desnu hemisferu specijalizovanu za holistički pristup i prostorne procese.

Praksa ispisivanja kineskih karaktera pomaže razvoj motornih veština, razvoj vizuelnih sposobnosti i izoštrava um. Ispisivanje karaktera zahteva upotrebu poteza u sva četiri pravca: dole, gore, levo i desno. Usled redosleda poteza kako bi se oformio karakter, pokreti ruke aktiviraju neuralne aktivnosti u radu, razmišljanju i u prostornoj memoriji mozga učenika.

Osim toga, postoje dokazi o čvrstoj vezi između učenja kineskog jezika i savladavanja matematike. Tokom učenja kineskog jezika, učenik mora da savlada i pojača osnovne matematičke radnje. Matematičke veštine su utkane u ispisivanje karaktera jer zahtevaju veštine kao što su: brojanje, redosled, grupisanje, formiranje skupova (veza između broja i operacije), identifikovanje sličnosti i razlika.

Kineski je »jezik budućnosti«. Poznavanje kineskog jezika daće vašem detetu veliku komparativnu prednost u budućem okruženju.U ovom trenutku kineski jezik je u velikom broju evropskih zemalja postao sastavni deo skolskog programa, a preko 20 miliona Amerikanaca u školama uči kineski jezik.

Nastavu organizuje i sprovodi diplomirani profesor kineskog jezika, naša draga Ivana Prica. Pored diplome iz kineskog jezika, Ivana poseduje i doktorat iz kineske civilizacije i višegodišnje postdiplomsko istraživačko iskustvo u Kini.

Tradicionalni kineski svitak – rad Zmajevih školaraca.

Učionica za kineski jezik